blank
blank


Pingvin, Zavod za kulturo, izobraževanje in predšolsko vzgojo,
izvaja program za predšolske otroke sprejet s strani Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.

Mnenje strokovnega sveta

Povečaj | PDF

Program načrtujemo v obliki tematskih sklopov, kjer je poudarjena
vzporednost, skladnost in integracija med posameznimi področji dejavnosti:
gibanjem, jezikom, umetnostjo, družbo, naravo in matematiko.

Načela predšolske vzgoje upoštevamo pri komunikaciji z otroki in odraslimi, pri organizaciji časa in prostora
ter pri izbiri dejavnosti otrok, z uporabo ustreznih oblik, metod in sredstev vzgojno izobraževalnega dela.
Organizacija časa in prostora v vrtcu je fleksibilna, kar pomeni, da prihajanje otrok v vrtec ni časovno omejeno.
Otrok se lahko brez težav vključi v dogajanje, kadarkoli se pridruži skupini. Pri organizaciji prostora je naše osnovno načelo ustvarjanje varnega, sproščenega in ustvarjalnega vzdušja.


Vsebinska posebnost vrtca je vsakodnevno uvajanje otrok v angleški jezik.
Več >>


Ker imamo z zgodnjim poučevanjem jezika na predšolski stopnji že dolgoletne izkušnje, smo za male vedoželjne glavice pripravili lastno gradivo v obliki zabavne pobarvanke, ki jo uporabljata starejši dve skupini otrok.
Le - ta je lahko tudi pomoč staršem, ki jih zanima, kaj počnemo pri angleščini.
Prav tako vsako leto pripravimo presenečenje za starše, kjer jim pokažemo, česa smo se med letom naučili.

CILJI IN NAČELA PREDŠOLSKE VZGOJE

Splošni cilji predšolske vzgoje:

 • razvijanje sposobnosti in sprejemanja sebe in drugih,
 • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
 • razvijanja sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanje čustvenega doživljanja in izražanja,
 • negovanje radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje neodvisnega mišljenja,
 • spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovite in ustvarjalne rabe govora,
 • spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,
 • spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja, razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in skrb za zdravje.

fotka

blank fotka blank fotka


Načela uresničevanja ciljev kurikula za vrtce:

 • načelo demokratičnosti in pluralizma,
 • načelo avtonomnosti in strokovne odgovornosti strokovnih delavcev v vrtcu,
 • načelo omogočanja izbire in drugačnosti,
 • načelo spoštovanja zasebnosti in intimnosti,
 • načelo sodelovanja s starši,
 • načelo sodelovanja z okoljem,
 • načelo strokovnega izpopolnjevanja in timskega načrtovanja,
 • načelo razvojno - procesnega pristopa,
 • načelo aktivnega učenja in zagotavljanja možnosti verbalizacije in drugih načinov izražanja.


fotka


back_bottom    

blank
naša hiša | o nas | cilji in načela | naš program | pingvinov teden | pingvinovo leto | veliki pingvini | za starše | za otroke | otroci so povedali... | foto galerija
blank
blank
© 2006-2018, Zasebni vrtec Pingvin; Popovičeva 16, 1000 Ljubljana
tel: (01) 566 12 20
email: vrtec.pingvin@gmail.com
facebook: fb.com/VrtecPingvin
blank

Zasebni vrtec Pingvin
Popovičeva 16
1000 Ljubljana
tel: (01) 566 12 20
mob: 041 332 162
email: vrtec.pingvin@gmail.com
facebook: fb.com/VrtecPingvin